Diciplines

Uitlijnen en Vlakheidsmetingen

www.vibatec.nl

Uitlijnen van (vaste en flexibele) koppelingen, cardanassen en V-snaar poelies

Koppeling uitlijning en Vlakheidsmetingen:
Waarom uitlijnen? Een uitlijning buiten de toegestane tollerantie bij een roterende installatie kan resulteren in een afname van de levensduur bij een installatie. Doordat een foutieve uitlijning een hoger trillingsniveau genereerd wordt de installatie zwaarder belast. Deze extra belasting in de koppeling moet door de lagers worden opgevangen.
De extra belasting op het lager zal meer warmte ontwikkeling genereren en extra interne krachten opwekken. Deze extra krachten veroorzaken interne spanningen die trachten de foute uitlijning te corrigeren.
De lagers zullen uiteindelijk vroegtijdig uitvallen. Het vroegtijdig valen van de lagers had voorkomen kunnen worden door de installatie vakkundig te laten uitlijnenen.

Tijdens de uitlijning is een inspectie naar een soft-foot een belangrijk punt. Deze meting is belangrijk om de installatie stabiel en zonder torsiekrachten op de fundatie te monteren. Naast de koppelingsuitlijning is het ook mogelijk om vooraf al een controle uit te voeren op vlakheids of rechtheid.

Deze interne krachten veroorzaken:
Hoger energieverbruik
Verhoogde slijtage van lagers, assen, koppelingen en afdichtingen
Breuken of scheuren van assen
Warmteontwikkeling in de lagers
Meer trillingen en geluidsoverlast

V-snaarpoelie uitlijningen:
V- snaarpoelie lijningen verhogen de levensduur van snaren en poelies. Door scheefstand van poelies slijten V-snaren vele malen sneller dan bij correct uitgelijnde V-snaar poelies. Poelies welke niet goed zijn uitgelijnd zorgen voor een hogere warmte ontwikkeling en een ongelijke verdeling van de V-snaarspanning. Door scheefstand van de poelies is een ongelijke V-snaar spanning een mogelijk gevolg. De te hoge of een te lage V-snaar spanning kan extra warmte ontwikkeling of slippen tot gevolg hebben. Dit zal de extra slijtage geven aan zowel de V-snaren als de poelies.

Goed uitgelijnde V snaarschijven kennen vele voordelen. Hieronder zijn er enkele geprecenteerd:
Verhoogde levensduur van de V-snaren.
Verhoogde levensduur van V-snaarpoelies.
Lagere belasting en temperatuur op de lagers, waardoor een hogere levensduur van de lagers.
Lager energieverbruik.
Lagere trillingsniveau.(2de en 3de in het frequentiespectrum)
Lager geluidsniveau. (geen piepende snaren)


Goed uitlijnen is dus van groot belang om de installatie in een top conditie te houden en zo de levensduur te verlengen.
Vibatec beschikt over de juist kennis en apparatuur om een nauwkeurige uitlijning en optimale bedrijfsvoering te bewerkstelligen. We maken gebruik van een precisie laser uitlijnapparaat, waarmee we de uitlijning kunnen corrigeren en ook rekening kunnen houden met eventuele aanwezige thermische groei. Tevens is er een mogelijkheid aanwezig om een Soft-foot (losse voet) controle uit te voeren. Deze correctie zorgt ervoor dat er geen interne spanningen op de electromotor optreden. Dit zal resulteren in een geluidsarme omgeving en een langere levensduur van de electromotor.

Vibatec is in staat om uitlijningen te optimaliseren en dit vast te leggen voor en na de uitvoering. Het resultaat zal door middel van thermografiefoto's en spectrumanalyse worden vastgelegd en gerapporteerd. Deze combinatie zal zorgen voor een volledig afwerking van de werkzaamheden die kan worden ondergebracht in een nader op te stellen onderhoudsplan.

Vlakheidsmeting (machine fundatie en flenzenverbindingen):

Vibatec BV heeft een nieuw laser meetsysteem voor het meten van de geometrie van fundaties en frames, maar ook voor flensverbindingen van grote en kleine diameters.

De Laser bestaat uit een stabiele houder met daarin een beweeglijke laserkop. De ontvanger toont het raakpunt van het laserniveau in de display en geeft het resultaat via bluetooth door aan de computer. Door de bluetoothverbinding heeft u geen last van in de weg liggende kabels en is de ontvangen zeer makkelijk te verplaatsen. Dit vergemakkelijkt de handelbaarheid van dit uiterst nauwkeurig meetinstrument dat de gebruiker een snelle meting met significante waarden biedt.

Het resultaat is een universeel meetsysteem met veel toepassingsmogelijkheden.
Bijvoorbeeld kunnen wij voor u de vlakheid van een fundatie inmeten, een frame inmeten en/of vlakstellen maar ook flensverbindingen inmeten voor tbv flensmotoren, taatslagers en tandkransen.

Vibatec BV heeft de combinatie van een vlakheidsmeting (om de ondergrond te controleren op vlakheid) en een asuitlijning. Zo bent u altijd zeker van een spanningsvrije opstelling.

Onderstelmeting

Onderstellen zijn gelaste constructies en zijn tijdens de vervaardiging vaak onderhevig aan vervorming. Ook hier kunnen de liggende en opstaande vlakken (b.v. flensvlakken en het hiermee verbonden generatorgedeelte) eenvoudig en snel gemeten en gedocumenteerd worden. Voordeel hierbij is ook weer de spanningsvrije opbouw die een lang houdbaarheid van de installatie garandeert.

www.vibatec.nl