Diciplines

Trouble Shoot

www.vibatec.nl

Analyse techniek voor het opsporen van problemen in rotating equipment

Wanneer er een vreemd geluid wordt waargenomen in een installatie, wordt er vaak een trouble shoot meting ingezet om te achterhalen wat het euvel zou kunnen zijn.
Ook is het mogelijk dat er tijdens het uitvoeren van een conditie monitoring meetronde een explosieve stijging wordt waargenomen.
Wanneer er met de vergaarde periodieke conditie metingen niet duidelijk is te achterhalen wat het probleem zou kunnen zijn, is een troubleshoot meting soms van belang om extra informatie te vergaren.
Een troubleshoot meting kan dan de oplossing zijn.
Ook al wordt er van alles aan gedaan om machinestoringen te voorkomen, uit de praktijk blijkt dat deze zich toch voordoen. Een goed uitgevoerde trouble shoot meting kan dan een oplossing bieden. Uit het onderzoek moet een verbetering aangedragen worden, waardoor de installatie faalt, hierna kan met de installatie repareren. Repareren heeft immers pas zin, wanneer u exact weet wat de oorzaak is. Zonder goede analyse is de kans immers groot dat het defect zich opnieuw voordoet.

Door het uitvoeren van een Troubleshoot meting achterhalen we snel en deskundig de oorzaak van een storing. Onze unieke combinatie van ervaring met daarbij de kennis van diverse onderzoeksmethodes en onze moderne meetapparatuur, garanderen wij u een goede en snelle analyse met duidelijke rapportage. Dit om uw probleem in een zo kort mogelijke tijd te achterhalen en mogelijk ook direct voor u op te lossen.

Trouble shooting is een breed en veelomvattend begrip. Als ervaren Trouble shooters zetten wij alle mogelijke technieken in om uw probleem zo snel en goed mogelijk op te lossen. Voor het oplossen van uw problemen beschikt Vibatec BV over een breed scala aan analysetechnieken.

Zo kunnen wij bij u de onderstaande onderzoeksmetingen voor u uitvoeren op locatie waar dan ook ter wereld:

Trouble Shoot metingen:
Spectrum onderzoek (FFT, ACC, Enveloping en Gs metingen)
Order tracking
Transientmetingen
Excitatiemetingen
Bump test (Eigenfrequentie meting)
Common mode inspectie (lagerstroom inspectie)
ODS-metingen / 3D visualisatie van de trillingen
Fundatie / resonantie onderzoek
Run up / Coast down metingen
Balancering on-site
Opstart metingen met 16 kanaals simultaan meetsysteem
Uilijnen van koppelingen / cardanassen
Recht en vlakheisdmetingen
Thermografie inspectie
On-line monitoringwww.vibatec.nl