Diciplines

Trillingsmetingen

www.vibatec.nl

Trillingsanalyse voor rotating equipment

Trillingsmeettechniek is alom geaccepteerd als de meest doeltreffende methode voor het bepalen van de conditie van een roterende installatie. Het feit dat elke machinefout een uniek trillingspatroon genereert, maakt trillingsanalyse tot de meest toegepaste en breedste analysetechniek.
Goed uitgevoerde trillingsanalyse kan u meer informatie geven over de werking en de kwaliteit van uw roterende installatie. Deze meting kan uitgevoerd worden bij een nieuw geplaatste installatie, maar ook bij een bestaande of gereviseerde installaties.


Storingen kunnen vroegtijdig opgespoord worden door middel van periodieke trillingsmeetrondes. Periodieke meetrondes zal leiden tot minder productie verstoringen en een hogere continuiteit van uw productie proces. Vibatec is gespecialiseerd in het opsporen van deze storingen. Naast de vele toepassingen van trillingsmetingen bestaan er ook vele visies op de uitvoering en analyse van de metingen. Metingen op basis van overall waarden in combinatie met een (rood, geel, groen) waardering geven slechts inzicht in het totale trillingsniveau. Door deze trillingsmetingen te vergelijken met eerder gemeten metingen wordt er een trend opgebouwd, waardoor er een eventuele daling of stijging zichtbaar wordt. De oorzaak van deze eventuele stijging blijft echter onbekend. Visuele inspecties (dus kostbare stilstand) moeten uiteindelijk alsnog aangeven welk component mogelijk onderhevig is aan slijtage.

Vibatec voert trillingsmetingen uit op basis van spectrumanalyse. Bij deze vorm van trillingsanalyse wordt met behulp van een grafiek, een zgn. spectrum, de meting geanalyseerd. Hier wordt bekeken welke dominante frequenties en dus welke machine fouten de stijging of daling van de overall waardes veroorzaken. Immers zonder het achterhalen van de oorzaak is de kans op herhaling groot. Vibatec BV wil dit voor u voorkomen.

De juiste interpretatie van deze spectrumanalyse, waarbij zaken als toerental, belasting, temperaturen etc. in acht genomen worden, vergt een uitgebreide kennis en veel ervaring. Deze analyse techniek biedt echter wel de enige echt betrouwbare diagnose als basis voor een predictief onderhoudsprogramma voor rotating equipment. Machinefouten die met behulp van trillingsmetingen worden achterhaald zijn onder andere:
Onbalans
Lagerbeschadigingen
Tandwielbeschadigingen
Uitlijnfouten (horizontaal/verticaal/axiaal)
Spelingen en/of losheid
Comon Mode Spanning (lagerstromen)
cavitatie / recirculatie in pompen
Resonantie / Eigenfrequentie
Riemproblemen
Elektrische problemen
Smeerproblemen
Slijtage van tandwielen

Onderzoeksmetingen uitgevoerd door Vibatec BV.

www.vibatec.nl
www.vibatec.nl