Diciplines

Thermografie en Boroscopie

www.vibatec.nl

Thermografie inspectie

Veranderingen van processen hebben invloed op de temperatuur van een installatie.
Bijvoorbeeld; bij wentel- en glijlagers kan de temperatuur veranderen wanneer er een lagerschade en/of foutieve uitlijning aanwezig is. Tevens kunnen er thermografie inspecties uitgevoerd worden bij leidingwerk. Bijvoorbeeld; verstopping of geen correcte doorstroming (koude en warmtestromen). Of bij electrotechnische systemen. Bijvoorbeeld; schakkelkasten inspectie op isolatiegebreken of overbelasting.

Vibatec is tevens in staat om inspecties uit te voeren op gebouwen, om bijvoorbeeld isolatie problemen op te sporen. Door deze koude- en warmteoverdracht in kaart te brengen kunnen onnodige energieverliezen worden vermeden. Thermografie metingen geven een uitstekende en heldere inzichtelijke weergave in deze problematiek.

Hier volgt een beknopte uitleg:
Alle objecten zenden infraroodstraling uit. Gebouwen, installaties en uiteraard ook verdeel-, meet- en regelkasten. Kortom, ieder voorwerp heeft een temperatuur die via het infrarood spectrum zichtbaar en meetbaar gemaakt kan worden doormiddel van een infrarood camera. Belangrijk daarbij is uiteraard de nauwkeurigheid van de meting. De emissiefactor bepaald de verhouding tussen de werkelijke temperatuur van een object en de temperatuur zoals deze gemeten wordt door de infraroodcamera. Tevens dient met rekening te houden met de omgeving invloeden van bijvoorbeeld; reflectie van externe bronnen, afkoeling voor luchverplaatsing zoals wind.

Voordelen van thermografie.
In de techniek wordt het gebruik van thermografie steeds vaker toegepast. De belangrijkste voordelen van thermografie zijn:
Een preventieve in plaats van correctieve toepassing, hetgeen bijdraagt aan de veiligheid en    bedrijfszekerheid.
Inspecties op periodieke basis kunnen gebruikt worden om trends vast te leggen om    onderhoudsacties te voorspellen, hierdoor wordt efficiency gekoppeld aan de effectiviteit.
Uitvoering van de inspectie vindt plaats zonder onderbreking van het primaire bedrijfsproces.
De methodiek is kostenbesparend.
De geproduceerde meetresultaten en beelden geven een heldere en inzichtelijke weergave in    de problematiek.


Boroscopie inspectie

Vibatec kan u ondersteunen om tijdens korte stilstanden gerichtte inspecties uit te voeren op een installatie waarbij een mogelijke probleem is gedetecteerd. Wanneer er tijdens een trillingsmeting of thermografie inspectie een mogelijk probleem is ontdekt kan dit tijdens een korte stilstand verder in kaart worden gebracht. Met behulp van een boroscopie inspectie kan bijvoorbeeld een slijtage van een tandwiel worden vastgelegd. Door een klein inspectieluik kan een boroscoopcamera ingebracht worden en foto's vast leggen van de huidige situatie.

Vibatec BV biedt een unieke combinatie van trillingsmetingen, thermografische en een boroscoop inspectie. Voor trillingsmetingen aan roterende installaties kan thermografie een belangrijke aanvulling geven zodat er nog een betere en gedetailleerde analyse gemaakt kan worden.

De thermografie rapportages van Vibatec laten per object een grafische temperatuuranalyse gecombineerd met een 'gewone' digitale opname zien. De gecombineerde foto geeft aan waar het probleem zich precies bevind, dit is op een enkele thermografische foto niet altijd zichtbaar. De rapportage wordt aangevuld met een omschrijving van de omstandigheden, de locatie, de waarneming en een advies met betrekking tot de te nemen maatregelen of actie. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend met toestemming van de opdrachtgever aan derden verstrekt.
Vibatec garandeerd een snelle rapportage, met de mogelijkheid een combinatie met trillingsmetingen of borocopieinspectie toe te passen in een rapport.


www.vibatec.nl