Diciplines

Operational Deflection Shape
(3D simulatie)

www.vibatec.nl

ODS (Operational Deflection Shape)

Met behulp van Operational Deflection Shape (ODS) software zijn de specialisten van Vibatec in staat om voor u een 3D simulatie van de installatie weer te geven. Door de trillingen (beweging) van de constructie en/of installatie vast te leggen in onze analysers, en deze hierna te koppelen aan de ODS software zijn wij in staat om voor u de trillingen (beweging) weer te geven in de 3D simulatie. In deze simulatie worden de zwakkere constructiedelen of uit fase bewegende constructieonderdelen zichtbaar. Door deze sterke analyse methode is het voor iedereen inzichtelijk waar en hoe deze constructie en/of installatie zich gedraagt.

Met behulp van deze 3D simulatie kan een plan van aanpak gemaakt worden. Door een gerichte aanpassing uit te voeren aan de constructie, installatie en/of fundatie zal het trillingsniveau dalen en zal de installatie hierna beter en stabieler functioneren.

Een ODS-analyse kan ook bij installaties met een wisselend toerental uitkomst bieden. Zo kunnen de trillingen in en rondom de resonantie gebieden inzichtelijk gemaakt worden. Door de 3D simulatie te bestuderen in combinatie met de uitgevoerde spectrumanalyse zijn wij in staat de installatie stabiel te krijgen over een breed toerengebied. Op deze wijze is het mogelijk de installatie op een breder gebied te kunnen inzetten wat de productie ten goede komt. Dit fenomeen komt geregeld voor wanneer een bestaande installatie wordt voorzien van een frequentie regeling. Door de wisselende toerentallen worden verschillende EIgenfreuenties aangestoten en kunnen deze gaan resoneren.

Waarom Operational Deflection Shape (ODS):
Verminderen van de mechanische belasting (levensduur verlenging)
Verbeteren van de productiekwaliteit (kwaliteit en minder verstoringen)
Verbeteren van de leefomgeving ( geluids overlast en omgevings trillingen)
Verbeteren van de productieproces (hogere snelheid, stabiel bij snelheidswisselingen)
Verbeteren van de constructie (geen vermoeing in frame of machine onderdelen)


Vibatec BV beschikt over de juiste kennis en apparatuur om u te ondersteunen bij trillingsproblemen en structuurresonanties in en rondom uw installatie. De ODS meting kan evetueel uitgevoerd worden bij een in productie zijnde installatie. Hierdoor zal er geen kostbare productietijd verloren gaan.
www.vibatec.nl

>