Diciplines

Balanceren

www.vibatec.nl

Balanceren (werkplaats en on-site balanceren)

Bij roterende installatie is een veelvoorkomend probleem onbalans. Balanceren kan een oplossing zijn om de machinetrillingen weer op een acceptabel niveau te krijgen. Voornamelijk bij rotoren van motor, koppelingen, pompwaaiers, ventilatorwaaiers en turbines is onbalans een veel voorkomend probleem.
Vibatec beschikt over een balanceerbank om assen, rotoren, koppelingen en waaiers tot 75 kg te kunnen balanceren. Eventueel is er een oplossing om grotere machine onderdelen te balanceren of om ondersteuning te bieden bij het uitbesteden van grote balanceer klussen.
Tevens beschikken wij over meerdere balanceer systemen om balancering bij u op locatie uit te kunnen voeren. Het balanceerapparatuur om dit bij u op locatie (on-site) uit te voeren is in koffer voormaat en kan gemakkelijk waar dan ook ter wereld ingezet worden. Er word gebruik gemaakt van de eigen aandrijving en opstelling van de installatie, wat als voordeel is dat de installatie in complete uitvoering gebalanceerd wordt.

Tijdens de opstart of bij het afschakelen van een installatie is het mogelijk een run-up / coast-down meting uit te voeren. Deze speciale meting wordt uitgevoerd om de Eigenfrequentie of de resonantiefrequenties vast te leggen van een installatie.

Op deze wijze krijg men meer inzicht in het dynamisch gedrag van de installatie en kan er een goed werkgebied gekozen worden voor de installatie. Ook is het mogelijk om door middel van kleine aanpassingen in MASSA, STIJFHEID en/of DEMPING het werkgebied te vergroten of te bepaalde Eigenfrequenties te verplaatsen, om op deze manier de installatie stabiel te laten functioneren in het gewenste proces gebied.

Waarom balanceren:
Verminderen van de mechanische belasting (levensduur verlenging)
Verbeteren van de productiekwaliteit (kwaliteit en minder verstoringen)
Verbeteren van de leefomgeving ( geluidsoverlast en omgevingstrillingen)
Verbeteren van de Veiligheid (de rotor bezit kinetische energie)

Onbalans in een machine onderdeel kan onderverdeeld worden in drie soorten onbalans, te weten: Statische onbalans, Koppel onbalans en Dynamische onbalans.
Bijvoorbeeld: Als een waaier meerdere malen op dezelfde plek tot stilstand komt kan dit duiden op een statische onbalans. Er is een evenwicht verschil aanwezig.
Er is hier nog geen spraken van een roterende onbalans.
Deze onbalans kan worden opgeheven door een balancering uit te voeren op 1 vlak.
Wanneer deze statische onbalans wordt gecorrigeerd door het aanbrengen van een correctiegewicht in een ander vlak dan het vlak van de onbalans zelf, dan ontstaat een zogenaamde koppelonbalans. Bij een stilstaande rotor zullen deze gewichten elkaar in balans houden. Echter bij een draaiende rotor zullen de tegenovergestelde krachten mogelijk resulteren in een koppel. Een koppelonbalans is nu geboren en zal opgelost moeten worden om vervolgschade te voorkomen en om de veiligheid te kunnen waarborgen.
In verreweg de meeste gevallen zal de onbalans in bijvoorbeeld een rotor bestaan uit een combinatie van een statische en een koppel onbalans.
Deze combinatie wordt een dynamische onbalans genoemd.
Vibatec beschikt over de juiste kennis en apparatuur om al deze vormen van onbalans voor u op te lossen. Zodat de installatie weer probleemloos kan functioneren en er weer een optimale bedrijfsvoering voortgezet kan worden.
www.vibatec.nl